Meny Stäng

Budget

I början är det bra att ta fram en budget och likviditetsplan eftersom det är viktigt för att ha koll på inkomster och utgifter över tid.

Nedan finns en enkel budgetmall (Excelfil som du kan ladda ner) där man kan skriva in lön, tjänstepension etc för att få en komplett budget. Bra att använda för att simulera olika varianter med lön, pension etc.

OBS! Budgetmallen tar ingen hänsyn till begränsningar som gäller för aktieutdelning eftersom det finns flera varianter på hur aktieutdelning får tas ut (schablonmodellen och lönemodellen). I mallen är ifyllt ett exempel baserat på att lönemodellen har använts.

Budgetmall med ifyllt exempel, klicka på bilden för att ladda ner