Meny Stäng

Bokföring

Bokföring är mycket viktigt att man sköter noggrant. Det har stora konsekvenser om man bryter mot bokföringslagar och regler.

Det finns några alternativ att välja bland:

  • Låt någon annan(bokföringskunnig) sköta all bokföring. Du behöver då regelbundet (minst 1 gång per månad) lämna in kvitton och underlag för de ekonomiska transaktioner som skett i bolaget. Om du låter ett företag göra det åt dig så kommer det kosta 10 000-30 000 kr per år beroende på hur många och komplexa transaktioner som ditt aktiebolag gör.
  • Sköt alla löpande bokföring själv men låt någon mer erfaren sköta bokslut, deklaration och göra kontroll att du bokfört korrekt. Om du låter ett företag göra det åt dig så kommer det kosta 5 000 – 15 000 kr per år beroende på hur många och komplexa transaktioner som ditt aktiebolag gör.
  • Sköt all bokföring själv inklusive bokslut och deklaration. Är du intresserad och har ordning och reda så är detta det bästa alternativet och medför inga kostnader.

Om du väljer att sköta hela eller delar av bokföringen så behöver du skaffa ett bokföringsprogram. Det finns många att välja på, ett exempel är SpeedLedger som är helt molnbaserat och har integration mot de flesta internetbankerna för synkning av konton. En SpeedLedger licens kostar ca 4500 kr per år.

För bokslut och deklaration finns ex https://www.arsredovisning-online.se/ och kostar ca 1 000 kr per år