Meny Stäng

Lönespecifikation

Här kan du ladda ner en enkel Excelmall som kan användas som lönespecifikation och underlag för bokföring.

OBS! Inget ansvar tas för ev fel i mallen!

Här finns ett ifyllt exempel (klicka på bilden nedan):

Exempel på ifylld lönespecifikation

Ladda ner: Lönespecifikationsmall

I Excelmallen finns en flik ”Inställning” där alla uppgifter som återanvänds varje månad fylls i.